Skip to main content
Търсене

Олигрип® Ден и Нощ таблетки

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 15 години. Съдържа парацетамол/псевдоефедринов хидрохлорид; парацетамол/дифенхидраминов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. A 0124/01.07.2022 г.

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба: Джонсън & Джонсън България ЕООД ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 4 София 1766 Тел.: 02 489 94 00 Ref. No: CONBG/OLYGR/0322/013