Skip to main content
Търсене

Алергия

Реактин®

Ефективно облекчение на симптомите на алергия. Бързо действие за 30 мин и дълготрайно облекчение до 24 часа. Не причинява сънливост*.

Реактин. Не съсипвай деня си заради алергията.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа цeтиризинов дихидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.

* ПРИ ПОВЕЧЕТО ХОРА В ПРЕПОРЪЧВАНАТА ДОЗА. Обективните измервания на способността за шофиране, изследванията на латентността на съня и тестът за работа на поточна линия не показват клинично значими ефекти в препоръчваната доза от 10 mg

A0127/05.07.2018