Skip to main content
Търсене

2013

1. Нашите комплекти за първа помощ празнуват своята 125-та годишнина.

2. Открити са центрове за иновации в Бостън, Масачузетс, Менло Парк, Калифорния, Лондон, Обединеното кралство и Шанхай, Китай.

3. REMICADE ® (инфликсимаб) отбелязва 15 години на пазара и модерна грижа за пациентите