Skip to main content
Търсене

1961

Към групата от компании се присъединява и белгийската Janssen Pharmaceutica N.V. Основателят ѝ, д-р Пол Янсен, се слави като един от най-иновативните и продуктивни фармацевтични изследователи на 20-ти век.