Skip to main content
Търсене

1949

Основава се Ethicon Inc., която наследява бизнеса със стерилни конци на компанията.